Välkommen till dubbelplusbra

DubbelPlusBra är i praktiken någon slags sarkastisk benämning på när en skribent övertygar sig själv om ngt som denne skriver. Ofta genom att utelämna fakta och/eller använda sig av myter för att bevisa sin tes. Det är alltså en slags ohederlighet. Politiker kan sägas vara de som oftast gör sig skyldiga eftersom de försöker försköna sin egen politik. Även journalister har kommit att bli vanliga utövare av denna typ av ohederlighet när de har en tendens att driva fram en önskad bild av verkligheten snarare än att försöka vara så objektiva som möjligt. Ett exempel på detta är när man inte vill ha rättelser i tidningarna för att detta skulle göra att folk tappar förtroendet för tidningarna.

Comments are closed.